Czym jest błąd medyczny?
Błędem w sztuce lekarskiej określa się postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej tj. naruszenie obowiązujących w konkretnym wypadku, wypracowanych na gruncie nauki i praktyki reguł postępowania zawodowego.

Co należy zrobić, aby dochodzić swoich praw w sądzie?

W przypadku podejrzenia o błąd medyczny, poszkodowany może dochodzić swoich praw na drodze powództwa cywilnego poprzez złożenie pozwu w wydziale cywilnym sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia placówki medycznej, w której poszkodowany był leczony i w której dokonano czynu klasyfikowanego jako błąd medyczny.

Na czym polega pomoc Kancelarii Prawnej?

Adwokat reprezentujący poszkodowanego w sprawie o podejrzenie wystąpienia błędu medycznego jest zobowiązany do:

• Gromadzenia materiału dowodowego
• Oceny danego błędu lekarskiego
• Doradztwa w zakresie sporządzania dokumentacji
• Pozyskania wszelkiej dokumentacji medycznej
• Weryfikacji dokumentacji sporządzonej na zlecenia towarzystwaubezpieczeniowego