Czym jest odszkodowanie?
Odszkodowanie jest świadczeniem, które należy się poszkodowanemu z tytułu wyrządzonej szkody od osoby, która tę szkodę wyrządziła lub podmiotu, który stoi za tymże procederem.

Wysokość odszkodowania i jego forma
Należy pamiętać, iż podstawową funkcją odszkodowania jest kompensacja, która przybiera formy materialnego zadośćuczynienia. Wypłata takiego odszkodowania winna wyrównać stan majątkowy poszkodowanego sprzed zdarzenia, które ową szkodę wyrządziło. Wysokość odszkodowania powinna być zatem adekwatna do wysokości poniesionej straty przez poszkodowanego. Odszkodowanie może również pełnić formę renty dla poszkodowanego, który utracił zdolność zarobkowania.

Odszkodowania dzielą się na kilka grup, tj.:
• Odszkodowania za szkody osobowe
• Odszkodowania za szkody rzeczowe
• Odszkodowania za szkody majątkowe
• Odszkodowania za wypadki w pracy
• Odszkodowania za wypadki w gospodarstwach rolnych
• Odszkodowania za błędy medyczne
• Odszkodowania za chorobę zawodową
• Odszkodowania za wypadki z zaniedbań obowiązków
• Odszkodowania za sieci przesyłowe

Każdemu poszkodowanemu należy się świadczenie odszkodowawcze.