Kancelaria Adwokacka Artura Siewiorka specjalizuje się w zakresie pomocy prawnej dla przedsiębiorców.

Prawnik Artur Siewiorek posiada bogate doświadczenie w sprawowaniu opieki prawnej nad wieloma przedsiębiorstwami, oferując podmiotom prawnym kompleksową pomoc prawną w zakresie:

Prawa Spółek Handlowych

 • Zakładanie spółek i rejestracja działalności gospodarczej
 • Postępowanie rejestrowe przed KRS
 • Sporządzanie projektów umów spółek
 • Sporządzanie projektów umów wspólników
 • Sporządzanie projektów uchwał zgromadzeń wspólników
 • Sporządzanie dokumentów korporacyjnych: regulaminów zarządu, regulaminów rad nadzorczych
 • Przeprowadzenie procesu przekształcenia danej spółki
 • Przeprowadzenie fuzji
 • Przeprowadzenie upadłości
 • Przeprowadzenie likwidacji
 • Przeprowadzenie negocjacji

Spraw Gospodarczych

 • Windykacyjnych
 • Dotyczących wierzytelności
 • Dotyczących weksli
 • Dotyczących roszczeń
 • Dotyczących międzynarodowego przewozu towarów

Prawa Zamówień Publicznych

 • Przygotowanie odpowiednich dokumentów
 • Opiniowanie dokumentów
 • Przeprowadzanie postępowań odwoławczych

Sporządzania umów, pism, regulaminów, opinii i analiz

Obsługi prawnej i profesjonalnego doradztwa, a także reprezentowania przedsiębiorstwa przed sądami i organami administracji publicznej