Czym jest rozwód?

Rozwód to unieważnienie przez Sąd związku małżeńskiego, na wniosek jednego lub obojga małżonków. Rozwody dzielą się na:

  • Rozwód z orzekaniem o winie, w tym przypadku możliwe jest uzyskanie alimentów od byłego małżonka, przez którego związek małżeński uległ rozpadowi.
  • W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, zwanego również rozwodem za porozumieniem stron, osoby zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do współmałżonków.

Dzieci a sprawy rozwodowe

Coraz częściej zdarza się, że dzieci bywają traktowane jako karta przetargowa podczas spraw rozwodowych. To niedopuszczalne praktyki. Zadaniem Adwokata jest wykazanie, iż sytuacja dziecka po rozwodzie rodziców powinna być stabilna zarówno pod względem emocjonalnym jak i materialnym. Dobro dzieci jest dla Sądu najważniejsze, a sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego prowadzone są z zachowaniem wszelkich procedur ułatwiających dzieciom zaakceptowanie nowej sytuacji.

Postępowanie w sprawach rozwodowych

Pozew może złożyć każde z małżonków. Sprawy rozwodowe odbywają się przy drzwiach zamkniętych, w przypadku żądania stron o upublicznienie sprawy, Sąd może zezwolić na jawność postępowania. Sąd zarządza również przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron oraz (chociaż to niekonieczne) wywiadu środowiskowego.

Rozwód Kościelny

Po zakończeniu procesu rozwodowego można przystąpić do Rozwodu Kościelnego inaczej unieważnienia Małżeństwa zawartego w Instytucji Kościoła. Jest proces czasochłonny i wymagający od obu stron chęci do współpracy przy przesłuchaniach.