Czym jest windykacja?

Windykacja ma na celu skuteczne odzyskanie należności, z wykorzystaniem polubownych lub sądowych czynności. Polubowna windykacja polega na monitorowaniu spłat dłużnika. Sądowa windykacja polega na uzyskaniu wyroku sądowego lub nakazu uiszczenia zapłaty. W przypadku uzupełnienia go o klauzulę wykonalności, daje podstawy do egzekucji komorniczej.

Windykacja dla klientów biznesowych

Problemy z wypłacalnością klientów są sporym obciążeniem dla firm. Niezapłacone faktury obciążają budżet wierzyciela, a dłużnicy ani myślą uregulować należności. W tym przypadku Adwokat sprawnie poradzi sobie z tym problemem i odzyska należność. Kancelaria prawna może skuteczniej pomóc w dochodzeniu praw, uzyskując dla klienta biznesowego podstawę do odzyskania pełnej kwoty od dłużnika.

Jakie są etapy windykacji?

Aby windykacja była skuteczna, należy przeprowadzić ją możliwie jak najszybciej.