Wysokość wynagrodzenia ustalamy podczas indywidualnych rozmów z Klientem, po zapoznaniu się ze sprawą w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 późn. zm.) i zależy od charakteru usługi, nakładu pracy, wagi i skomplikowania sprawy.

Wynagrodzenie jest ustalane według stawki godzinowej lub ryczałtowo.

W sprawach wymagających postępowania sądowego zasadą jest pobranie jednorazowej zaliczki w umówionej wysokości, pozostała część honorarium jest płatna po zakończeniu sprawy w danej instancji.

Istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty jak również zawarcie umowy odmiennie regulującej zasady wynagradzania.