Zespół

siewiorek

Artur Siewiorek

Studia prawnicze odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 1999-2004. Od drugiego roku studiów związany z kancelarią „Wódkiewicz Sosnowski” Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. z siedzibą w Szczecinie, w której odbywał praktyki, a następnie pracował jako referent prawny i asystent adwokata.

Podczas odbywania aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie współpracował także z firmą Protector sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zajmującą się pomocą w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. W latach 2006-2008 był wspólnikiem w „Centrum Realizacji Odszkodowań Sosnowska Siewiorek”  sp. j. w Szczecinie. Po odbyciu aplikacji sądowej w  2008 r. złożył egzamin sędziowski, a rok później  zaczął wykonywać zawód adwokata.

Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Artur Siewiorek

Adwokat/Właściciel

siewiorek

Anna Dawidziak

Studia prawnicze odbyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2011-2016. Aplikację adwokacką odbyłam w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej pod patronatem adwokata Artura Siewiorka. Mam uprawnienia upoważniające mnie do występowania przed wszystkimi sądami i organami w Polsce.

Główne obszary praktyki kancelarii to prawo: karne, rodzinne, cywilne, gospodarcze i administracyjne. Obsługa prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism i umów oraz reprezentowanie klientów przed sądami, urzędami i innymi instytucjami. Standardem obsługi jest bieżące i szczegółowe informowanie klientów na temat prowadzonej sprawy.

mail: kancelaria@adwokat-dawidziak.pl
www.adwokat-dawidziak.pl

Anna Dawidziak

Adwokat

siewiorek

Tomasz Chańko

Tomasz Chańko – Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aplikację adwokacką odbyłem w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej pod patronatem adwokata Artura Siewiorka. Egzamin adwokacki złożyłem w 2019 r. ze średnią ocen 5.0, osiągając tym samym najlepszy wynik spośród aplikantów adwokackich zdających egzamin w Szczecinie. Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w kancelarii od trzeciego roku studiów, zajmując się sprawami osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Od grudnia 2019 r. prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką. Biegle posługuję się językiem angielskim.

Jestem członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej w Szczecinie.

mail: kancelaria@adwokat-chanko.pl
www.adwokat-chanko.pl

Tomasz Chańko

Adwokat

siewiorek

Grzegorz Czerwonko

Jestem wpisany na listę adwokatów wykonujących zawód prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie. Mój numer wpisu to SZC/Adw/705. Mam uprawnienia upoważniające mnie do występowania przed wszystkimi sądami i organami w Polsce. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem w renomowanych szczecińskich kancelariach prawnych o wieloletniej praktyce zawodowej i uznanym dorobku zbudowanym na prowadzeniu dużych i skomplikowanych spraw. Już w czasie studiów otrzymywałem stypendium dla najlepszych studentów przyznane mi za działalność naukową. Uczestniczyłem w wielu specjalistycznych kursach przygotowujących do prowadzenia różnych postępowań sądowych i poza sądowych.

mail: kancelaria@adwokat-czerwonko.pl
www.adwokat-czerwonko.pl

Grzegorz Czerwonko

Adwokat

siewiorek

Magdalena Wróblewska

Studia prawnicze odbyłam na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2005-2010. Ukończyłam je z wyróżnieniem obroną pracy magisterskiej z zakresu prawa spółek handlowych pt. „Status prawny komandytariusza w sferze stosunków zewnętrznych spółki komandytowej”. Aplikację adwokacką odbyłam w kancelarii „Wódkiewicz Sosnowski” Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. z siedzibą w Szczecinie pod patronatem adw. Marka Siewiorka zdobywając wszechstronne doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług prawnych zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i prawnych.

W 2014 r. zdałam z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki, co pozwoliło mi na rozpoczęcie działalności w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej.
Członek Szczecińskiej Izby Adwokackiej.
mail: kancelaria@radcaprawny-wroblewska.pl
www.radcaprawny-wroblewska.pl

Magdalena Wróblewska

Radca prawny

siewiorek

Anna Szawracka

Jestem studentką piątego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Napisałam pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego i prawa handlowego.

Od 3 lat zdobywam praktykę i doświadczenie poprzez pracę w Kancelarii.

Anna Szawracka

Doradca prawny